Sandusky case-history

In English, in French, in serbian
For months on end I have been following the Sandusky case-history, as people have done all over the world: it is not a local American scandal.

It’s hard to admit to oneself that we live in a world, in a society of legalized crime against the weak and unprotected, the poor, children, minorities. And yet the Sandusky case proves it. The dirty foul game-play behind the screen is coming out, bringing light to my anxiety about how vulnerable people can be treated in a world that improperly prides itself on human rights.

It was no great secret that this tyrant was abusing young, poor and vulnerable boys who shared the American football dream. Many nation share sports dreams. The troubling aspect is the perverse silence of people who knew, or suspected the truth.

As a non-American I don’t fully feel the heavy prestige of those celebrity names like Joe Paterno, or Penn University. As a woman, I definitely do not care too much about male sports and patriarchal bondings on the playgrounds or in the showers. But as a citizen of the contemporary world, I am dumbfounded at the indifference and compliance that went on in Penn State University among the witnesses and the accomplices of this painful scandal.

There is also much silent uneasiness among my American non-activist friends. They don’t want to be seen as biased, don’t want to rush to judgement, don’t want to condemn the accused without a fair trial. Most of all they don’t want to exist in a perverse world where such dreadful things happen, although they do, and it’s our duty to resist them and seek for justice.

Many years ago I met and worked with Pier Paolo Pasolini, the tragically murdered gay film director and author. At the time he was finishing his last movie Salo Sade 120 days of Sodoma and Gomorra. I saw an unedited version of that film released only after his death. The film was so horrifying that I never dared see it again. The movie is based loosely on the book of Marquis de Sade and is rated as one of the cruelest films in history; it narrates the last days of the Fascist reign where the last tyrants are secluded with 18 young abducted people who are tortured physically sexually and mentally till the end of their days and the fall of the regime.

The circles of hell echo Dante ( the circle of Manias, the circle of Shit, the circle of Blood), from 13 century as well as all modern atrocities of war camps : from Auschwitz to Bosnia. This film is notorious for exploring the themes of political corruption, abuse of power, sadism, perversion. sexuality and fascism. The tyrants are The Duke, The Bishop and the Magistrate: the symbolic power figures of society.

This scarifying movie was prohibited in many countries for years on end. The author’ s endeavor showed courage and is a legitimate part of the history of cinema. That is the context of the Sandusky case today. It’s the story of a power to compel silence and the ability to transgress unspeakably.

It is not merely the story of sex with the underaged, among those who never grow up or understand they did anything wrong, since they loved their victims. Nor is it a gay love affair, such as Hadrian’s memoir by Margerite Yourcenar, where young boys willing or nilling served their emperor in all ways needed, and even died for him if necessary. Nor is it a licentious orgiastic scene like Tinto Brass’s notorious film Caligula. This is the case of high profile celebrity crime and community failure to report a crime.

As one of the witnesses of the prosecution in the Sandusky trial put it in words: cowardice, it was an act of civil cowardice to leave in the shower a ten year old with a rapist, even if the latter was a major star and much respected. A whole set of people, mechanisms and laws failed to react to the obvious. If these children had been in burning houses or menaced by street-cars instead of abused in a shower, the people would have rushed to save and protect them. Most people would, without thinking twice: they would respond instinctively “out of love for humanity,” as Hannah Arendt would call it, and worry later about embarrassment or the harm to local prestige.

This should be a Watergate case for American abuse crimes, a transformation in public attitude, once people realize that unthinkable actions are performed covertly all the time. That uneasy feeling of hypocrisy, of lack of candor, of crime concealed by privilege, should alarm us more than the crimes of sexual cruelty, which should be properly confronted and punished when necessary.

When will America find a morality that does not have to shroud the facts of life in the medieval shadows of Dante?

Mesecima već opsesivno pratim slucaj Sanduski, kao verovatno mnogi drugi ljudi u svetu. Jer po meni nije u pitanju samo američki skandal!
Teško je priznati sebi da živimo u svetu, u društvu legalizovanog kriminala prema slabima i nezaštićenima, siromašnima, deci, manjinama. Ali eto slučaj Sanduski jasno dokazuje upravo to. Prljava igra iza kulisa zbivanja izašla je na videlo, i konačno mi je jasno zašto sam tako anksiozna u sredinama kao sto je elitna akadmska koja se toliko hvali da su ljudska prava zakonski zaštićena.
NIkakva tajna nije bila godinama da je ovaj tiranin zloupootrebljavao mlade sirmašne ranjive dečake koji su sanjali amerčki san o futbalu. Mnoge druge nacije takođe imaju takve snove. Međutim ono što je u ovom slučaju zaista bilo strašno jeste perverzna tišina koja je obavila sve one koji su znali ili sumnjali šta se dešava.
Pošto nisam amerikanka ne osećam do kraja težinu prestiža slavnih imena kao što su Džo Paterno, Penn State Unverisity.Kao žena definitivno nisam zainteresovana za muške sportove, patrijarhalno zbližavanje na terenima i pod tuševima. Ali kao građanka savremenog sveta, zaprepašćena sam ravnodušnošću i nemarom koji se zbio na Penn State univerzitetu, uključujući svedoke i saučesnike u ovom groznom skandalu.

Ista ta nelagoda prisutna je i kod mojih prijatelja amerikanaca koji čak i nisu aktivisti . Ne žele da pokažu predrasude, pristrasnost da trče pred rudu i osude pre no što se sud nije izjasnio. Ali pre svega ne žele da žive u perverznom svetu gde se takve užasne stvari dešavaju, tako da postaje njihova obaveza da se pobune i traže pravdu. Ali kako!
Sedamdesetih godina upoznala sam i saradjivala sam Pjer Paolom Pazolinijem, tragicno ubijenim gej rediteljem i pesnikom. Upravo je završavao svoj film Salo Sade 120 dana Sodome i Gomore. Gledala sam jos nemontiranu verziju filma koji je izašao tek posle njegove smrti.
Film je tako bio potresan da nikad posle nisam smela ponovo da ga pogledam, naročito posle ubistva autora. Radjen po motivima knjige Markiza de Sada danas je na 46. mestu najsurovijih filmova u istoriji filma, priča o poslednjim danima faštističkog režima kada se tirani zatvaraju u zamak sa 18 mladih , dečaka i devojaka koje su oteli i gde ih fizički psihički i seksualno maltrertiraju do poslednjih dana i pada režima.
Danteovi krugovi pakla krug manija, krug govana i krug krvi iz 13 veka,odjekuju , kao i modernih strahota kao što su koncentracioni kampovi od Aušvica do Bosne. Film je čuven zato što istražuje temu političke korupcije, zloupotrebu moći, sadizam, perverzije, seksualnost i fašizam. Tirani su Vojvoda, Vladika i Sudija, tri simblična centra moći jedne zajednice.
Ovaj film zabranjen je bio i to godinama u mnogim zemljama. Medjutim rad ovog autora je oličenje hrabrosti i bez sumnje zaslužuje istaknuto mesto u istoriji filma. A to je kontekst slučaja Sanduski danas. To je priča o moći koja začepljuje usta svima dok nezamslivo krši sve granice.
To nije samo priča o seksulnom zlostavljanju maloletnika, o prestupniku koji nikad nije sazreo niti shvatio šta je učinio, s obzirom da je voleo svoje žrtve. Niti je to gej ljubavna priča kao iz Hadrijanovih memoara Margerit Jursenar gde su dečaci hteli to ili ne služili svom gospodaru na svaki način i ginući za njega ako je to bilo nužno. Niti je to raskalašna orgija iz filma Tinta Brasa Kaligula. Ovo je slučaj kriminala na visokom nivou moći i nedostaka društva da reaguje na isti.
Kako je izjavio jedan od svedoka na sudjenju Sanduskom kukavičluk, to je čin čistog civilnog ljuskog kukavičluka da se okreneš i ostaviš na cedilu u tuš kabini dečaka od deset gdoina sa odraslim silovateljem, samo zato što je ovaj velika zvezda koju ceo svet poštuje. Čitav jedan niz ljudi i insitiucija nije reagovao na nešto što je više nego ocigledno. Da su ta deca bila u kući koja gori, ispred auta u punoj brzini umesto u tuš kabini, svako bi potrčao da ih izbavi , da ih spase. Većina bar, i ne razmilšljajući, instinktivno bi reagovali , iz ljubvi prema bližnjem. Posle bi se brinuli o slavi silovatelja i neprilici u koju su se uvalili.
Ovo bi trebalo da je Watergate slučaj u američkoj istoriji nasilja, i prilika da se promeni javno mnjenje. Da shvate svi da se te nezamislive stvari dešavaju sve vreme. Ta nelagoda zbog hipokrizije, zbog pomanjkanja stida, zločina prikrivenog privilegijama, bi trebalo više da nas brinu nego obična seksualna kriminalnost koja se lakše suočava i kažnjava.

Pendant des mois, j’ai suivi l’histoire de l’affaire Sandusky, comme l’ont fait les gens dans le monde entier (???) : ce n’est pas un scandale local américain.

Il est dur de devoir s’admettre à soi-même qu’on vit dans un monde, une société de crime légalisé contre les faibles et les non-protégés, les pauvres, les enfants, les minorités. Et pourtant, l’affaire Sandusky le prouve. Le sale jeu répugnant derrière la scène commence à sortir, éclairant mon anxiété sur la manière dont les gens vulnérables peuvent être traités dans un monde qui se pique lui-même à tort des droits humains.

Ce n’était pas un grand secret que ce tyran abusait des garçons jeunes, pauvres et vulnérables qui partageaient le rêve du football américain. Beaucoup de pays partagent le rêve des sports. L’aspect inquiétant est le silence pervers des gens qui connaissaient ou suspectaient la vérité.

Comme non-américaine, je ne ressens pas pleinement le lourd prestige de noms comme Joe Paterno ou la Penn Université. Comme femme précisément, je ne m’intéresse pas trop aux sports masculins et ses liens patriarcaux sur les terrains de jeu ou les douches. Mais comme citoyenne du monde contemporain, j’ai été abasourdie par l’indifférence et la soumission qui ont eu lieu à l’Université d’état de Penn parmi les témoins et les complices de ce scandale douloureux.

Il existe aussi une grande gêne silencieuse parmi mes amis américains non militants. Ils ne veulent pas être vus comme ayant des préjugés, ne veulent pas se précipiter à juger, ne veulent pas condamner l’accusé sans un procès honnête. Et surtout, ils ne veulent pas vivre dans un monde pervers où se passe ce genre de choses effrayantes, bien qu’ils y soient, et c’est notre devoir de leur résister et de chercher justice.

Il y a bien des années, j’ai rencontré et travaillé avec Pier Paolo Pasolini, le réalisateur gay et l’auteur de films, tragiquement assassiné. A l’époque, il était en train d’achever son dernier film, Salo ou 120 jours de Sodome er Gomorrhe. J’avais vu une version inédite de ce film, projeté peu avant sa mort. Le film était si horrifiant que je n’ai plus jamais osé le revoir. Le film est basé vaguement sur le livre du Marquis de Sade et est considéré comme le film le plus cruel de l’histoire ; il raconte les derniers jours du règne fasciste où les derniers tyrans sont enfermés avec 18 jeunes enlevés qui sont torturés physiquement, sexuellement et mentalement jusqu’à la fin de leurs jours et la chute du régime. Les cercles d’enfer font écho à Dante (le cercle de Manias, le cercle de Merde, le cercle du Sang), d’il y a treize siècles ainsi qu’à toutes les atrocités modernes des camps de guerre : d’Auschwitz à la Bosnie. Ce film est célèbre pour son exploration des thèmes de la corruption politique, de l’abus de pouvoir, du sadisme, de la perversion, de la sexualité et du fascisme. Les tyrans sont le Duc, l’Evêque et le Magistrat : les personnalités symboliques de pouvoir de la société.

Ce film qui laisse des traces a été interdit dans de nombreux pays pendant des années. La tentative de l’auteur était courageuse et une partie légitime de l’histoire du cinéma.

C’est le contexte de l’affaire Sandusky aujourd’hui. C’est l’histoire d’un pouvoir de contraindre au silence et de capacité de transgresser l’indicible.

Ce n’est pas simplement une histoire de sexe sur un mineur, parmi ceux qui n’ont jamais grandi ou compris qu’ils faisaient quelque chose de mal, puisqu’ils aimaient leur victime. Ce n’est pas non plus une histoire de gays, comme dans les Mémoires d’Hadrien par Marguerite Yourcenar, ou de jeunes garçons, disposés ou non, servaient leur empereur par tous les moyens possibles et même mourraient pour lui, si nécessaire. Ce n’est pas non plus une scène d’orgie dévergondée comme dans le film fameux de Tinto Brass, Caligula. . Ceci est l’affaire d’un crime d’une célébrité de grande envergure et de l’échec d’une communauté à dénoncer un crime.

Comme l’a exprimé en mots un des témoins de l’accusation dans le procès Sandusky : la lâcheté, c’était un acte de lâcheté civile d’abandonner dans une douche un gamin de 10 ans avec un violeur, même si ce dernier était une vedette importante et très respectée. Toute une collection de personnes, de mécanismes et de lois n’ont pas réagi à l’évidence. Si ces enfants avaient été dans des maisons en feu ou menacés par des voitures dans la rue au lieu d’être violés dans une douche, les gens se seraient rués pour les sauver et les protéger. La plupart des gens l’aurait fait sans y réfléchir à deux fois : ils auraient répondu instinctivement « par amour pour l’humanité, » comme l’appellerait Hannah Arendt, et se seraient inquiétés plus tard sur l’embarras ou le tort à leur prestige local. Ce devrait être une affaire Watergate pour les crimes d’abus sexuels américains, une transformation dans l’attitude du public, une fois que les gens réalisent que des actions impensables se déroulent clandestinement tout le temps. Ce sentiment gênant d’hypocrisie, de manque de sincérité, de crime caché par le privilège, devrait plus nous alarmer que les crimes de cruauté sexuelle, qui devraient être convenablement confrontés et punis si nécessaire.

Quand l’Amérique trouvera-t-elle une moralité qui ne doive pas ensevelir les faits de la vie dans les ombres médiévales de Dante ?

Advertisements

About jasminatesanovic

Jasmina Tešanović (Serbian: Јасмина Тешановић) (born March 7, 1954) is a feminist, political activist (Women in Black, Code Pink), translator, publisher and filmmaker. She was one of the organizers of the first Feminist conference in Eastern Europe "Drug-ca Zena" in 1978, in Belgrade. With Slavica Stojanovic, she ran the first feminist publishing house in the Balkans "Feminist 94" for 10 years. She is the author of Diary of a Political Idiot, a war diary written during the 1999 Kosovo War and widely distributed on the Internet. Ever since then she has been publishing all her work, diaries, stories and films on blogs and other Internet media.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s