Se non ora, quando?photos by Francesca Ottobelli
boing boing

Berlusconi: Millions of Women ask him to resign!
In English, na srpskom, en francais

“If not now, when?” was a national demonstration of women, to put it bluntly, against Berlusconi and pornocracy. The other names for the same demo were: Resign, Basta, I don’t give up! ADESSO, NOW!
A flash mob in 280 cities of Italy and 50 abroad, millions of people, mostly women but also men and children. It was not a first flash mob in the last few weeks or months since Berlusconi got caught up in the sex scandal vertigo with minors, prostitutes, pimps and orgies at his home.
Only a week ago in Milan, in a big rally the prominent intellectuals from Italian public life such as the distinct professor and writer Umberto Eco, Roberto Saviano the star of antimafia campaign writing, the judges of of the constitutional court, trade union leaders and many others started the campaign: RESIGN. But as one of the speakers, the orchestra director Pollini said : Belrusconi will never step down, Belrusconi didn’t. On the contrary, he speeded up a campaign against the judges in Milan on his case, threatened of suing the state of Italy in the European parliament and organized rallies in his support , claiming an innocent altruistic interest in girls, accusing the investigators of a communist biased campaign against a decent family man and head of a the government.
But his luck may be turning these days after 16 years of reign and monopoly of public opinion and media. Even a daily catholic Avvenire came out with a big editorial claiming that decent women should be in squares 13 th of February, in order to defend their dignity at stake. And not only theirs. Italian dignity is a matter of international concern if not fun.
A british comment in Guardian justly noticed that European Union as a monitor of high democratic standards is not reacting against Italian scandals while setting many obstacles for countries like Turkey and Serbia to join the Union. On the contrary jokes about Italy are becoming international mottos about harems, dictators, old men and underage girls. An 18 year old guy in Italy asked publicly: how am i supposed to get a girlfriend of my age since Berlusconi, the grandad/papi of the nation is buying them all. I don’t have his years, his money and power, i don’t even get to have a job or a decent education. In fact, university and hospital funds are cut, jobs are in recession and political anti unity of Italy laws are passed every day. Berlusconi’ s government still holds the majority in the parliament. When the accused premiere threatened repressing the judges in Milan on his case and suing his own state in the European parliament, the president of Italy had to admonish him that the country is not his private property and that Italian democratic institutions were sound.
A big and good question which not only Berlusconi doubts but millions of Italians today in the squares all over Italy. In Torino the first capital of United Italy 150 years ago to be celebrated next month a protester said: we are the head of the boot extending down to Africa.
The demo today didn’t have party or ideological symbols: it was a flash mob with umbrellas and screams; RESIGN. It was extremely successful, unitary and grand. It brought out of the closet what is left of italian fantasy and decency after long reign of a small macho dictator realizing the worse dreams of italian macho culture. As a woman demonstrator put it; some men after all do prefer to have a partner to a harem.
Today women of all ages and political opinions were in the squares and streets; I saw colored women, foreign women, clandestine women, special needs women, beggars and hobos women, girls, babies, even nuns!…and I saw men, boys, old men…The performance was to open the umbrellas, scream RESIGN and spread colorful woolen threads among the crowd to bond those different people.
Girls bloggers asked a ban of internet use of their nude bodies. Women have a value not a price!
Men made fun of their macho patriarchal language with banners and in drag clothes. Pornocrazia!
Today 13 th february is the international day of mistresses, tomorrow San Valentine, the day of love
Music from Patti Smith to Fabrizio de Andre.
Whatever this meeting will bring to future of Italy and the reign of Berlusconi it’ s beyond doubt that nobody doubts of Berlusconi’s guilt, meaning his use and abuse of girls and money. Now the big question is if that still matters and if not now when?The women toppled in Tunisia and Egypt theri dictators
If not here where? So why not in Italy too?

Loš dan za sultana Berluskonija: milioni žena traže njegovu ostavku

“Ako ne sada, kada?” bio je moto nacionalnog dana ženske demonstracije protiv Berluskonija i, bez okolišanja, njegove porno demokratije. Demonstracija je imala i druge slogane: Ostavka! Dosta! Ne predajem se! SADA!

Održan je fleš mob u 280 gradova širom Italije i 50 gradova u inostranstvu sa više od milion ljudi, uglavnom žena koje su učestvovale ali uz mnogo muškaraca i dece. Raspoloženje protiv premijera i manifestacije ovog tipa u poslednjih nekoliko nedelja i meseci sve su bile učestalije, od kada je krenuo Beluskonijev javni vrtlog seks skandala sa maloletnicama, prostitutkama, makroima i orgijama.

Pre nedelju dana održan je veliki skup u Milanu na kome su poznate javne ličnosti pokrenule kampanju tražeći ostavku premijera: čuveni profesor i pisac Umebrto Eko, Roberto Saviano pisac zvezda antimafijaške kampanje, sudija ustavnog suda, sindikalisti i mnogi drugi. Ali kako je primetio jedan od govornika dirigent Pollini: Berluskoni se nikad neće sam povući.

I nije. Naprotiv Belruskoni je ubrzao svoju kontrakampanju napadajući sudije u Milanu koji vode istragu proitv njega. Takođe je zapretio da ce se žaliti Evropskom sudu i da će tužiti državu Italiju čiji je premijer. Organizovao je skupove koji ga podržavaju tvrdeći na sva zvona da je njegovo interesovanje za mlade devojke altruistično i egzemplarno i da je organzovana komunistička hajka na vrh države s njim na čelu.

Međutim, posle 16 godina medijskog monopola i političke prevlasti ovih dana zaista mu se drma pod nogama. Čak je i katolički dnevni list Avvenire objavio na naslovnoj strani uvodnik koji poziva sve pristojne katolkinje da izađu na trg 13. februara. Retko da crkva poziva žene da izađu na ulicu da brane svoje dostojanstvo. Zatim tu je i dostojanstvo države u pitanju, s obzirom da je urnebesni i nedolični raspad italijanskog javnog života postao predmet svetskih ne samo šala već i zabrinutosti.

Britanski komentator u listu Gardijan sasvim je logično primetio kako Evropska unija, čuvar visokih demokratskih standarda svojih država, ima duple aršine. Za zemlje kao što su Turska il Srbija traži visoke standarde da bi se priključile, dok se tragičan raspad italijanske demokratije ćutke toleriše iako je Italija jedna od osnivačica Unije. Italija je postala predmet ismejavanja u celom svetu: šale o haremima, diktatorima, ćelavcima i trbušnim plesačicama maloletnicama.

Jedan ljut osamnaestogodišnjak u Italiji javno se upitao: a kako ja da nađem devojku mojih godina. Nemam Berluskonijeve godine, moć i novac, nemam ni posao ni mogućnost da učim.
Univerziteti i bolnice podlegle su teskim finansijskim sankcijama, Nezaposlenost raste a Berluskonijevi saveznici kidaju zemlju na regije separatističkim zakonima. Premijerova vlada još uvek raspolaže većinom u parlamentu. Ali predsdenik Italije Napolitano je razgovarao s njim u četiri oka upozoravajući ga da Italija nije njegova privatna prćija.

Predsednik Napolitano je takođe rekao da italijansko sudstvo ima moć i tradiciju da izadje na kraj i sa slučajem Berluskoni. U to ne samo da sumnja Beluskoni već i milion Italijana koji su danas izašli na ulice. U Torinu, prvoj prestonici ujedinjene Italije pre 150 godina, čula sam recenicu jednog demonstranta: mi smo glava čizme koja se proteže ka Africi.

Današnje demonstracije bile su nepartijske i neideološke: fleš mob sa kišobranima i uzvicima: Ostavka! Izuzetno uspešna, veličanstvnea i sjedinjena povorka izvukla je na videlo ono što je preostalo od italijanske pristojnosti posle duge vladavine malog mačo diktatora koji je javno sproveo najgore maskilističke snove italijanske kulture. Kako reče jedna žena u povorci: ima muškaraca koji ipak više vole da imaju partnerku umesto harema.

Žene svih godina i političkih mišljenja danas su izašle na ulice i trgove: videla sam žene Italijanke, strankinje, ilegalke, žene sa invaliditetom, prosjakinje i lutalice, devojčice, bebe, čak i časne sestre!…videla sam muškarce , mladiće, starce… Perfomans je bio da otvorimo u istom času kišobrane, da vičemo “Ostavka”, a zatim da bacamo klupčiće vune jedni drugima preko glave i tako povežemo masu različitih ljudi. Muzika je varirala od Dies Ire di Pati Smit i Fabricio De Andrea. Devojke blogerke zatražile su da se zabrani upotreba na internetu ženskih golih tela. Žene imaju vrednost, nemaju cenu! Muskarci su sami ismejavali svoj mačo patrijarhalni jezik ironičnim natpisima, perikama, štiklama: pornokratija!

Danas, 13. februara je svetski dan “ljubavnica”. Sutra će biti Sveti Valentin, dan zaljubljenih. Štagod da ovaj skup donese za budućnost Italije i vladavinu Berluskonija, sasvim je jasno i izvan svake sumnje da niko ne sumnja u Berluskonijevu krivicu. Da preziru njegovu upotrebu i zloupotrebu novca moći i žena. Sada je veliko pitanje – da li javno mnjenje uopšte nesto znači? Stari sultan će napustiti jednoga dan svoj presto. Kada, ako ne danas?

Žene su svrgnule stare, bogate ogrezle korumpirane režime u Tunisu i Egiptu. Ako ne ovde, gde? Prema tome, zasto ne bi i u Italiji?

Italie : Mauvais jour pour le sultan Berlusconi pendant que des millions de femmes réclament sa démission

Jasmina Tesanovic at 1:20 PM Dimanche, 13 Feb 13, 2011

Jasmina Tesanovic est une écrivaine, une réalisatrice de films et une penseuse vagabonde. Son blog est ici here, et son email est ici is here.

»Si pas maintenant, Quand ? était une manifestation nationale de femmes italiennes, contre Berlusconi et, et pour le dire sans mettre de gants, contre sa porno-démocratie. La manif avait aussi d’autres slogans : Démissionne ! Basta ! Je n’abandonne pas ! ADESSO ? MAINTENANT !

Une foule voyante dans 280 villes d’Italie et 50 villes à l’étranger, des millions de personnes, des femmes en majorité mais aussi des hommes et des enfants. Les manifestations ont grossi depuis que Berlusconi s’est fait prendre dans le scandale de vertige sexuel avec des mineures, des prostituées, des maquereaux et des orgies.

La semaine dernière, à Milan, dans un grand rassemblement, les intellectuels éminents dans la vie publique italienne se sont jetés eux-mêmes dans la campagne : le professeur distingué et écrivain Umberto Eco, Roberto Saviano, la star de la campagne anti-maffia, les juges de la Cour constitutionnelle, des dirigeants syndicaux et beaucoup d’autres. Mais comme un des orateurs, le chef d’orchestre Pollini l’a fait remarquer: Berlusconi ne se retirera jamais.

Berlusconi n’a pas abandonné la vie publique. Au contraire, il a activé sa contre-campagne, attaquant les juges de Milan qui ont introduit la dernière de nombreuses affaires légales contre lui. Il a même menacé de porter son cas au Parlement européen et de poursuivre la nation d’Italie. Il a organisé des rassemblements en sa faveur, affirmant que son innocent intérêt altruiste pour les jeunes filles avait été cruellement mal interprété. Il a aussi accusé les enquêteurs d’orchestrer un coup tendancieux à la mode communiste contre lui-même comme chef de gouvernement.

Mais sa chance pourrait tourner ces jours-ci, après 16 longues années de monopole médiatique et de domination politique. Même le journal catholique, Avvenire, a sorti un long éditorial affirmant que les femmes catholiques décentes devraient se trouver sur les places publiques le 13 février . Il est rare que l’Eglise insiste pour que des femmes aillent dans la rue pour défendre leur dignité. Ensuite, il y a la dignité de l’état à prendre en considération, parce que le désordre ridicule de la vie publique italienne est devenue une matière de préoccupation internationale.

Un commentaire britannique dans le Guardian, désignait à juste titre l’Union européenne comme surveillante de normes démocratiques élevées dans la communauté des états. Pourtant, alors qu’elle prêche une bonne gouvernance à des pays candidats comme la Turquie et la Serbie, elle ignore le déclin calamiteux de la démocratie en Italie, un état fondateur de l’UE. L’Italie est devenue la risée européenne, tous des harems, des dictateurs, des hommes vieux et des filles mineures.

Un jeune type de 18 ans a demandé publiquement : comment suis-je supposé trouver une petite amie de mon âge, depuis que Berlusconi, le bon-papa de la nation, les achète toutes ? Je n’ai pas ses années, ni son argent, ni son pouvoir, je n’ai même pas un emploi ou une éducation décente. Les finacements des universités et des hôpitaux sont diminués, le nombre d’emplois déclinent et les alliés parlementaires de Berlusconi sont en train de couper le pays en morceaux avec des lois régionales. Le gouvernenment de Berlusconi a encore toujours la majorité au Parlement. le Président d’Italie a dû l’admonester que le pays n’étit pas sa propriété privée.

Le Président a aussi prétendu que les institutions démocratiques italiennes étaient saines, mais il est clair que Berlusconi en doute et il en va de même pour des millions d’Italiens aujourd’hui sur les places, partout en Italie. A Turin, la capitale de l’Italie lors de son unification, il y a longtmps, un manifestant a dit : nous sommes la tête du bateau qui s’étend jusqu’en Afrique.

La manif aujourd’hui manquait de symboles de partis ou idéologiques : c’était une foule voyante avec des parapluies et des cris ; DEMISSIONE ; C’était un immense succès, unitaire et grand. Elle a sorti de l’armoire ce qui restait de décence italienne après un long règne d’un petit dictateur macho, qui a réalisé publiquement les pires rêves de la culture macho italienne. Comme l’exprimait une manifestante : après tout, quelques hommes préfèrent une compagne à un harem.

Aujourd’hui, des femmes de tous les âges et de toutes opinions politiques étaient sur les places et dans les rues ; J’ai vu des femmes italiennes, des femmes étrangères, des femmes clandestines, des femmes aux besois spéciaux, des femmes mendiantes et des clochards, des petites filles, des bébés, même des nonnes !…et j’ai vu des hommes, des garçons, des vieillards Le spectacle consistait à ouvrir les parapluies, crier DEMISSIONE et répandre des fils de laine colorés dans la foule pour unir ces différentes personnes. La musique jouait : Patti Smith, Fabrizio de Andre. Des filles bloggeuses demandaient une interdiction sur Internet de l’utilisation de corps nus. Les femmes ont une valeur, pas un prix ! Les hommes se sont moqués de leur langage patriarcal sur des bannières et dans des vêtements de femmes. Pornocratie !

Aujourd’ui, 13 février est « la Journée internationale de la maîtresse. » Demain , c’est la St Valentin, le jour de l’amour. Quelles que soient les conséquences de cette manifestation pour l’avenir de l’Italie et le règne de Berlusconi, il est hors de doute qu’il y ait quelqu’un qui doute de la culpabilité de Berlusconi. On méprise son utilisation et son abus de filles et d’argent. Maintenant la grande question est l’indignation publique a-t-elle de l’importance ? Le vieux Sultan quittera son trône un jour, et si pas maintenant, quand ?

Des femmes ont renversé leurs régimes riches, éloignés et corrompus en Tunisie et en Egypte. Si pas ici, où ? Alors pourquoi pas en Italie aussi ?

Advertisements

About jasminatesanovic

Jasmina Tešanović (Serbian: Јасмина Тешановић) (born March 7, 1954) is a feminist, political activist (Women in Black, Code Pink), translator, publisher and filmmaker. She was one of the organizers of the first Feminist conference in Eastern Europe "Drug-ca Zena" in 1978, in Belgrade. With Slavica Stojanovic, she ran the first feminist publishing house in the Balkans "Feminist 94" for 10 years. She is the author of Diary of a Political Idiot, a war diary written during the 1999 Kosovo War and widely distributed on the Internet. Ever since then she has been publishing all her work, diaries, stories and films on blogs and other Internet media.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Se non ora, quando?

 1. cristiana says:

  very nice Jasmina
  it was a very good day
  I saw people of every “size” in that huge round square

  today i saw a man crying : happy because b is going under process

  http://tv.repubblica.it/politica/la-nemesi-maiuscola-di-berlusconi/62203?video
  best, cristiana

 2. sančo pansa says:

  “Žene su svrgnule stare, bogate ogrezle korumpirane režime u Tunisu i Egiptu. Ako ne ovde, gde? Prema tome, zasto ne bi i u Italiji?”

  a možda je vrijeme zrelo za takve poduhvate i na “mačo” balkanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s