Rasha Livada 13.4.1948 – 6.11.2007

Five years that Rasha Livada died: he is reading his verses “Kapetanija” in his favorite Zemun hangout by Danube. Today there is a square with his name.

Raša Livada 13.4.1948-6.11.2007

Raša Livada

Gozba u Levijevom domu

Nas koji znamo sa dečacima
I ne znamo ništa više
Sem breskvine kožurice
Sem bata semena po bubnoj opni
Nas koje je slagalo telo baciće u raku
Punu mladih džeparoša svilenih džepova
I drskog bleska skritog u kutnjacima
Nas koje razvrat vabi i teši
Koje ljubav pretvara u ljubljeno
Ukucaće kao firmu kalvarije
Da im palimo ilć gasimo srca
Umorna od gadjenja nad svetom and sobom
I naš užas biće nihov krst
Njihov strahom razvezan pupka naš maces
I krašćemo im krašćemo čeda
Od 17 il sedam leta
Skrckati glave o stenje sujete
Usrkati žute mrlje iz očiju
Utrljati pomadu njine nade u naše bore
Nas koji znamo da koren ljubavi što je plići
Plodovi su slađi
Nabiće na kolje od crne trske
Klaće nas da nam ne zavide
Slaviti da nas zaborave
Ne znaju oni da se duh en udvaja
Mi ohole nerotkinje More

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 100 other followers

%d bloggers like this: